Košík

 1. 1.
  0145037 - GLU-S 20000076 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kadlec, Jaroslav - Pruner, Petr - Venhodová, Daniela - Hercman, H. - Nowicki, T.
  Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni.
  [The age and origin of the Ochozská Cave deposits.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku., s. 19-24
  Grant CEP: GA AV ČR US-Czech Science and Technology Program 95051; GA AV ČR IAA3012703
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  https://journals.muni.cz/gvms/search/search?simpleQuery=St%C3%A1%C5%99%C3%AD+a+geneze+sediment%C5%AF+v+Ochozsk%C3%A9+jeskyni&searchField=title
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0042652