Košík

 1. 1.
  0108179 - UACH-T 20043065 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovanda, F. - Dobešová, J. - Rojka, T. - Grygar, Tomáš
  Mixed oxides prepared by thermal decomposition of Co and Mn containing layered double hydroxides.
  [Smíšené oxidy připravené tepelným rozkladem vrstevnatých hydroxidů obsahujících Co a Mn.]
  SSC 2004. Praha: UACH AV ČR, 2004, s. 99. ISBN 80-239-2480-X.
  [Solid State Chemistry /6./. Praha (CZ), 13.09.2004-17.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: metal oxides
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015317