Košík

 1. 1.
  0089886 - GLÚ 2008 RIV IE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pašava, J. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Ackerman, Lukáš
  PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif.
  [Platinové kovy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masiv.]
  9th Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Dublin: Irish Association for Economic Geology, 2007 - (Andrew, C.), s. 1591-1594
  [Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits /9./. Dublin (IE), 20.08.2007-23.08.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300130612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: PGE * ultramafic rocks * Svitavy (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004263