Košík

  1. 1.
    0087288 - UEM-P 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Šrám, Radim - Beskid, Olena - Binková, Blanka - Chvátalová, Irena - Lněničková, Zdena - Milcová, Alena - Solanský, I. - Tulupová, Elena - Bavorová, H. - Ocadlíková, D. - Farmer, P. B.
    Chromosomal aberrations in environmentally exposed population in relation to metabolic and DNA repair genes polymorphisms.
    [Chromosomové aberace u environmentálně exponované populace ve vztahu k polymorfismu metabolických a DNA reparačních génů.]
    Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 22-33. ISSN 0027-5107
    Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00; GA MŽP SL/740/5/03; GA MŽP SL/5/160/05
    Grant ostatní:EU(GB) 2000-00091
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
    Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
    Klíčová slova: chromosomal aberrations * cytogenetic analysis * carcinogenic PAHs
    Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
    Impakt faktor: 4.159, rok: 2007
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149183