Košík

 1. 1.
  0081907 - UCHP-M 20070056 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Bastl, Zdeněk - Valášková, M. - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv poměru Mn/Al v Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech připravených z hydrotalcitů na katalytický rozklad N2O.]
  Catalysis Today. Roč. 119, 1-4 (2007), s. 233-238. ISSN 0920-5861
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: N2O decomposition * mixed oxide catalysts * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.764, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145631