Košík

 1. 1.
  0080043 - BÚ 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pokorný, P. - Jankovská, Vlasta
  Czech Quaternary: B 4.1 Lake Švarcenberk, B 4.2 Aeolian sand dune near Vlkov, B 4.3 Borkovická blata traditional mire.
  [Český kvartér: B 4.1 Švarcenberské jezero, B 4.2 Písečný přesyp u Vlkova, B 4.3 Rašeliniště Borkovická blata.]
  Excursions quide book. Praha: National Museum, 2006 - (Fatka, O.; Kvaček, J.), s. 76-82. ISBN 80-7036-200-6.
  [European Palaeobotany-Palynology Conference /7./. Prague (CZ), 06.09.2006-11.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/0395; GA ČR(CZ) GA205/04/0099; GA ČR GA105/06/0653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: conference * palaeoecology * Třeboň basin
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144516