Košík

 1. 1.
  0055272 - UCHP-M 20060262 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al hydrotalcity jako katalyzátory pro totalní oxidaci VOC; vliv hydrotermálního zpracování prekurzorů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 254. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOC oxidation * LDH * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143073