Košík

 1. 1.
  0049463 - UCHP-M 20060012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lísal, Martin - Brennan, J.K. - Smith, W.R.
  Chemical Reaction Equilibrium in Nanoporous Materials: NO Dimerization Reaction in Carbon Slit Nanopores.
  [Chemicko-reakční rovnováha v nanoporézních materiálech: NO dimerizační reakce v rovinných uhlíkových nanopórech.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 124, č. 6 (2006), s. 64712.1-64712.14. ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/05/0725; GA AV ČR(CZ) 1ET400720507; GA AV ČR(CZ) 1ET400720409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nanopore * NO dimerization * reaction
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.166, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139844