Košík

 1. 1.
  0028259 - ÚSMH 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zachariáš, J. - Pudilová, M. - Žáček, V. - Machovič, Vladimír
  Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline with associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia.
  [Studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů křemenno-turmalínových žil souvisejících s mineralizací berylu a emeraldu, lokalita Kafubu, Zambie.]
  Chemical Geology. Roč. 223, - (2005), s. 136-152. ISSN 0009-2541. E-ISSN 1872-6836
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA205/00/D039
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: quartz * tourmaline * beryl
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 2.940, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118211