Košík

 1. 1.
  0024547 - ÚMCH 2006 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Starý, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk - Beneš, Hynek
  Využití kompatibilizace při recyklaci směsného plastového odpadu.
  [Use of compatibilization in recycling of commingled plastic waste.]
  Sborník přednášek. Pardubice: Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o, 2005, s. 61-66. ISBN 80-86832-14-7.
  [Seminář Polymery a životní prostředí. Litomyšl (CZ), 02.11.2005-03.11.2005]
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SL/7/26/05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: compatibilization * recycling
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115080