Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. 1.
  ProjektSpektroskopická a elektrochemická charakterizace fotooxidovaných bílkovin
  Název projektu7AMB12AR028
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2012 - 2013
  Příjemce projektu Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Ostatná
  Katal.org.CAV
  SouborProjekty