Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. 1.
  ProjektStruktura, exprese a interakce genomu
  Název projektuKSK5052113
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2001 - 2004
  Příjemce projektu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Entomologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pačes
  Špak
  Šula
  Říhová
  Macháčková
  Míšek
  Šlotová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Abstrakt
  (13) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (92) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty