Počet záznamů: 1  

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

 1. 1.
  SYSNO ASEP0520564
  Druh ASEPB - Monografie
  Zařazení RIVB - Odborná monografie, kniha
  NázevMinulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy
  Překlad názvuThe Past and Symbolics in the Central European constitutions
  Tvůrce(i) Halász, Ivan (USP-I)
  Vyd. údajePraha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019
  ISBN978-80-87439-41-8
  Poč.str.152 s.
  Poč.výt.150
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.slo - slovenština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaconstitution ; history ; preamble ; symbol
  Vědní obor RIVAG - Právní vědy
  Obor OECDLaw
  Institucionální podporaUSP-I - RVO:68378122
  AnotaceCieľom danej publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných stredoeurópskych ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Spomínaný vzťah jednotlivé ústavy vyjadrujú jednak bezprostredne vo svojich preambulách a úvodných (občas aj záverečných) ustanoveniach, jednak nepriamo cez svoju symboliku. Publikácia sa snaží sústrediť hlavne na samotný ústavný text, ale v niektorých príkladoch musela nazrieť aj do nižších právnych noriem, lebo samotné ústavy nepredstavovali dostatočné oporné body pre spracovanie tejto problematiky. Bolo tomu tak napríklad v prípade takzvaných zásluhových zákonov, zákonov o používaní štátnych symbolov alebo v otázke štátnych vyznamenaní. Osobitnú pozornosť práca venuje aj otázke právneho postavenia korunovačných klenotov v súčasnom českom a maďarskom právnom poriadku. Kniha však nemala ambíciu predstaviť všetky aspekty danej problematiky, preto sa nevenovala ideologickým otázkam, ktoré súvisia s takzvanou dekomunizáciou právneho systému a s vymedzením obdobia neslobody, resp. reštitučnými súvislosťami. Ide totiž o také závažné, rozsiahle, komplikované a senzitívne otázky, ktoré si vyžadujú väčší publikačný priestor a ďalší podrobný výskum. Autor napriek tomu dúfa, že kniha aj v tejto zúženej podobe poskytne čitateľom pohľad do zákulisia národného povedomia a budovania oficiálneho historického naratívu stredoeurópskych národov a predovšetkým ich ústavodarných elít.
  Překlad anotaceThe book analyzes the different roles of history in the Central European constitutions, which have been adopted after 1989. The first chapter of the book focuses on the historical narratives of the constitutional preambles of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The second chapter deals with the problem of the legal regulation of the old royal crowns and clenodia regni (jewels of coronation) in the Czechoslovak and Hungarian legislations after 1918. The third chapter discusses the state and national symbols in the current Central European constitutions.Finally, the last chapter of the book deals with the Hungarian politics of memory in the form of special legislative acts.
  PracovištěÚstav státu a práva
  KontaktIveta Bůžková, iveta.buzkova@ilaw.cas.cz, Tel.: 221 990 712
  Rok sběru2020
Počet záznamů: 1