Počet záznamů: 1  

Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody

 1. 1.
  SYSNO ASEP0500032
  Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
  Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
  Poddruh JOstatní články
  NázevHumanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody
  Překlad názvuHumanist in the Service of the Republic: The Anniversary of Emil Svoboda
  Tvůrce(i) Eliáš, Karel (USP-I)
  Zdroj.dok.Právník. - : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - ISSN 0231-6625
  Roč. 157, č. 10 (2018), s. 826-836
  Poč.str.11 s.
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaEmil Svoboda ; Czechoslovakia ; civil law ; legal philosophy ; sociology of law
  Vědní obor RIVAG - Právní vědy
  Obor OECDLaw
  Institucionální podporaUSP-I - RVO:68378122
  AnotaceAutor pojednává o životě a díle profesora občanského práva a právní filosofie na Karlově univerzitě Emila Svobody (1878–1948). Svoboda byl mimořádný svým filosofickým založením, hlásil se k učení Arthura Schopenhauera a k Masarykovu humanismu. Na právo nahlížel sociologicky a psychologicky. Měl za to, že je nezbytné hodnotit právo především eticky. Tím se vymykal z juristické dogmatiky, která tehdy dominovala. Jako přesvědčený demokrat, republikán a zastánce svobody se zapojil do služeb Československé republice. Pomáhal založit právnickou fakultu v Bratislavě (1919), podílel se na přípravě osnovy občanského zákoníku. Po zkušenostech s krizí demokracie, nacistickou okupací českých zemí a světovou válkou se nechal zlákat vidinou poválečného utopismu lepšího světa. Zemřel dříve, než komunisté v Československu zaměnili naplňování ideálu socialismu za státní teror, a nedožil se tak zklamání svých nadějí.
  Překlad anotaceThe author deals with the life and work of a Professor of Civil Law and Legal Philosophy at Charles University Emil Svoboda (1878–1948). Svoboda was extraordinary in his philosophical foundations, he related to Arthur Schopenhauer and to Masaryk’s humanism. He viewed the law from a sociological and psychological positions. He was convinced it was necessary to evaluate the law primarily ethically. Thus he found himself outside the legal dogmatics that dominated the legal discourse at that time. As a convinced democrat, Republican and supporter of freedom, he served the Czechoslovak Republic. He helped to establish a law school in Bratislava (1919), he was involved in preparing the curriculum of the Civil Code. After experiencing the crisis of democracy, the Nazi occupation of the Czech lands and the world war, he was tempted by the vision of a post-war ideas of better world. He died before the Communists in Czechoslovakia confused the fulfilment of the ideals of socialism for state terror, and did not get so disappointed in his hopes.
  PracovištěÚstav státu a práva
  KontaktIveta Bůžková, iveta.buzkova@ilaw.cas.cz, Tel.: 221 990 712
  Rok sběru2019
Počet záznamů: 1