Počet záznamů: 1  

Bitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945-1949) : časopisy, diskusie a literárne diela

 1. 1.
  SYSNO ASEP0537359
  Druh ASEPB - Monografie
  Zařazení RIVB - Odborná monografie, kniha
  NázevBitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945-1949) : časopisy, diskusie a literárne diela
  Překlad názvuThe battlefields of the post-war literature in Taiwan
  Tvůrce(i) Dluhošová, Táňa (OU-W) RID, SAI, ORCID
  Vyd. údajePraha: Academia, 2020
  ISBN978-80-200-3107-5
  EdiceOrient
  Č. sv. edice38
  Poč.str.445 s.
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.slo - slovenština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaTaiwan ; literary field ; distant reading ; digital humanities
  Vědní obor RIVAJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECDSpecific literatures
  Institucionální podporaOU-W - RVO:68378009
  AnotaceV druhej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia sa v taiwanskej literatúre prejavovali hlbšie politické, kultúrne a sociálne zmeny, ktoré priniesol koniec druhej svetovej vojny. Autorka chápe taiwanskú literatúru ako komplexnú štruktúru zasadenú do kontextu japonskej a čínskej kultúry, v ktorej vystupovali rôzni aktéri s rôznou motiváciou, pričom dôsledne aplikuje teóriu literárneho poľa francúzskeho sociológa Pierra Bourdieua. Rozdelenie analytickej časti do dvoch oddielov vychádza z dvoch komplemenntárnych prístupov štúdia literatúry odvodených z práce talianskeho literárneho vedca Franca Morettiho: Oddiel Čítanie z diaľky využíva kvantitatívne metódy k popisu štruktúry a zmien v rámci literárneho poľa, zatiaľ čo Čítanie z blízka odhaľuje poetiku literatúry rôznych skupín, ktoré na taiwanskom literárnom poli pôsobili
  Překlad anotaceMore profound political, cultural, and social changes emerged by the end of World War II in Taiwanese society. Applying the theory of the literary field of the French sociologist Pierre Bourdieu, the author understands Taiwanese literature as a complex structure set in the context of Japanese and Chinese culture with various actors with different motivations. The division of the analytical part into two sections is based on two complementary approaches to the study of literature derived from the work of the Italian literary scholar Franco Moretti. The part dedicated to the Distant Reading uses quantitative methods to describe the structure and changes within the literary field. The Close reading part reveals the literary style of various groups that have worked in the Taiwanese literary field
  PracovištěOrientální ústav
  KontaktZuzana Kvapilová, kvapilova@orient.cas.cz, Tel.: 266 053 950
  Rok sběru2021
Počet záznamů: 1