Počet záznamů: 1  

Funkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0535889
  Druh ASEPL - Prototyp, funkční vzorek
  Zařazení RIVG - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
  Poddruh RIVFunkční vzorek
  NázevFunkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.
  Překlad názvuFunctional sample of a new fuel type 2.
  Tvůrce(i) Soukup, Karel (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Hejtmánek, Vladimír (UCHP-M) RID, SAI
  Čárský, Milan (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Kaštánek, František (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Topka, Pavel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šolcová, Olga (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Beneš, D. (CZ)
  Pešek, T. (CZ)
  Rok vydání2020
  Int.kódnový typ paliva
  Technické parametryVšechny typy připravených pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi. Předpokládá to nasazení výkonných bubnových nebo tunelových sušáren s výhodou využívajících odpadní teplo produkované v rámci výrobny tepelné a/nebo elektrické energie.
  Ekonomické parametryNový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  Název vlastníkaÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  IČ vlastníka67985858
  Kat.výsl.dle nákl.A - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Požad. na licenč. popl.A - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Číselná identifikace130/2002 Sb.
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vlastníkaCZ - Česká republika
  Klíč. slovafuel ; sewage sludge ; pelets
  Vědní obor RIVCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Obor OECDChemical process engineering
  Vědní obor RIV – spolupráceÚstav chemických procesů - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  CEPTN01000048 GA TA ČR - Technologická agentura České republiky
  Institucionální podporaUCHP-M - RVO:67985858
  AnotacePředložený popis funkčního vzorku nového typu paliva se týká využití odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí). Dále bylo prokázáno, že všechny typy pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi.
  Překlad anotaceThe presented description of the functional sample of a new type of fuel concerns the use of waste biomass from wastewater treatment plants (WWTPs) and paper mills. These materials - sludges - have a considerable energy potential which, after their simple treatment, can be used for the production of thermal and / or electrical energy, preferably in particular by fluidized bed combustion. The functional sample clearly demonstrates the advantage of pellets prepared from sewage and paper sludge with a variant composition as a fuel with a calorific value comparable to conventional sources (eg brown coal). Furthermore, it has been shown that all types of pellets are abrasion resistant, relatively strong and cohesive, which is a basic prerequisite for their use in fluidized bed combustion. It has also been found that when properly stored, they are not subject to decomposition or biological degradation (mold). However, the drying of the input waste biomass, which must be managed with regard to optimal energy management, has a key influence on the overall economy of the process
  PracovištěÚstav chemických procesů
  KontaktEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Rok sběru2021
  Elektronická adresahttp://hdl.handle.net/11104/0313790
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.