Počet záznamů: 1  

Palivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0523834
  Druh ASEPP1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Zařazení RIVF - Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
  Poddruh RIVUžitný vzor
  NázevPalivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.
  Překlad názvuFuel pellets and briquettes made from sewage and paper sludge for burning in fluidised bed boilers.
  Tvůrce(i) Šolcová, Olga (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Čárský, Milan (UCHP-M) SAI
  Soukup, Karel (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Topka, Pavel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Hejtmánek, Vladimír (UCHP-M) RID, SAI
  Svátek, A. (CZ)
  Medek, M. (CZ)
  Čabelka, V. (CZ)
  Beneš, D. (CZ)
  Rybyšar, O. (CZ)
  Pešek, T. (CZ)
  Rok vydání2020
  Forma vydáníTištěná - P
  Vlastník vzoruÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a.s. - BRIKLIS, spol. s r.o.
  SídloPraha - Praha - Malšice
  Datum udělení vzoru09.06.2020
  Číslo vzoru34067
  Lic. popl.A - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  VyužitíA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Využití jiným subjektemA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Kód vydavatele patentuCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Jazyk dok.cze - čeština
  Klíč. slovasewage and paper sludge ; pellets ; briquettes
  Vědní obor RIVCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Obor OECDChemical process engineering
  CEPTN01000048 GA TA ČR - Technologická agentura České republiky
  Institucionální podporaUCHP-M - RVO:67985858
  AnotacePředkládané technické řešení se týká nového typu pevného paliva, zejména pro využití ve fluidních kotlích, ve formě pelet s vlhkostí 12 až 15 hmot.%, vyrobeného z čistírenských kalů, případně ze směsi čistírenských a papírenských kalů, obsahujících v surovém stavu průměrnou vlhkost 80 %. Sušení kalů je prováděno v rotační peci na požadovanou vlhkost vhodnou pro výrobu pelet nebo briket, přičemž granulometrie připravených paliv splňuje požadavky pro fluidní spalování ve vrstvě inertního materiálu, především písku, s výhřevností nad 10 MJ/kg.
  Překlad anotaceThe technical solution relates to a new type of solid fuel, especially for use in fluidized bed boilers, in the form of pellets with a moisture content of 12 to 15% by weight, made from sewage sludge or a mixture of sewage and paper sludges possessing as a raw material an average water content of 80%. The drying of the sludge is carried out in a rotary kiln to the required humidity suitable for the production of pellets or briquettes. The granulometry of the prepared fuels meets the requirements for fluidized bed combustion in a layer of inert material, especially sand, with a calorific value above 10 MJ/kg.
  PracovištěÚstav chemických procesů
  KontaktEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Rok sběru2021
  Elektronická adresahttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034067.pdf
Počet záznamů: 1