Počet záznamů: 1  

Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín

 1. 1.
  SYSNO ASEP0503575
  Druh ASEPM - Kapitola v monografii
  Zařazení RIVC - Kapitola v knize
  NázevMěsto a jeho veřejnosti: rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí
  Překlad názvuReconstructive criticism of Habermas’s public space in the milieu of global interactions
  Tvůrce(i) Kreuzzieger, Milan (FLU-F) RID, ORCID
  Zdroj.dok.Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. - Praha : Artefactum, 2018 / Kratochvíl P. - ISBN 978-80-88283-18-8
  Rozsah strans. 21-31
  Poč.str.11 s.
  Poč.str.knihy143
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaurban public space ; monuments care ; social inclusivness ; participation ; public art ; public space
  Vědní obor RIVAA - Filosofie a náboženství
  Obor OECDPhilosophy, History and Philosophy of science and technology
  Institucionální podporaFLU-F - RVO:67985955
  AnotaceHabermas rozvíjel svoji teorii veřejného prostoru vzhledem ke specifickému kulturnímu prostoru – západoevropské liberální společnosti, v období, kdy se teprve formovala buržoazní společnost v rámci národních států. Jeho pojetí veřejného prostoru a veřejnosti prošlo od data vydání Strukturální transformace veřejnosti (1962) širokou diskusí a rekonstruktivní kritikou, kterou lze rozdělil do dvou rovin: - na kritiku směřující k přehodnocení pojetí společnosti redukované do značné míry jen na idealizovaný výsek celého spektra společnosti (vzdělané měšťanstvo), - další rovinou kritiky pak může být snaha nahlížet na formování veřejného prostoru i mimo hranice západoevropských národních států vzhledem k probíhajícím procesům globálních interakcí. Zde lze zařadit i otázky týkající se toho, jak se vytváří veřejný prostor v jiných civilizačních okruzích a kulturách nebo nezápadních modernitách. V raně buržoazní společnosti stát kontroluje a reguluje trh, v současných společnostech nadnárodní korporace ovlivňují kompetence státu a prosazují se i na úrovni každodenní vizuální kultury v prostoru města. Do tohoto prostoru intervenují i umělci prostřednictvím akcí a výstav ve veřejném prostoru, které vyvolávají u různých segmentů veřejnosti odlišné reakce. Tomuto problému se věnuje závěrečná část příspěvku.
  Překlad anotaceThis chapter offers a basic philosophical definition of the concept of public space and its role in the urban milieu. Different concepts of public and private relations and development of the comprehension of public space in recent philosophical a sociological literature. Habermas developed his concept of public space in relation to western liberal society in the time when burgeoise society was formed in national states. This concept was since its formulation in 1962 criticized. We focused on two aspects: - public was redused on one segment of society - educated burgeoise. Instead of on single public we need plural concept of different publics. - in the time of global interactions we should also think about non Western civilisations and how they formed public space. In an early burgeoise society state controls market but now multinational companies have influence on authorities of national states, they are visible in the urban space. This is also an oportunity for artists that enter and intervene in the public space. Reaction of polititions and publics is indicator of health of public space.
  PracovištěFilosofický ústav
  KontaktKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Rok sběru2019
Počet záznamů: 1