Počet záznamů: 1  

Vícetryskový PVD depoziční systém

 1. 1.
  SYSNO ASEP0465021
  Druh ASEPL - Prototyp, funkční vzorek
  Zařazení RIVG - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
  Poddruh RIVFunkční vzorek
  NázevVícetryskový PVD depoziční systém
  Překlad názvuMultijet PVD deposition system
  Tvůrce(i) Šmíd, Jiří (FZU-D)
  Olejníček, Jiří (FZU-D) RID, ORCID
  Hubička, Zdeněk (FZU-D) RID, ORCID
  Čada, Martin (FZU-D) RID, ORCID
  Rok vydání2016
  Int.kódUHV-4DK/FZU2016
  Technické parametryVýsledek je tvořen UHV systémem čerpaným rotační a turbomolekulární vývěvou a obsahuje 4 lineární plazmové trysky pracující na principu výboje v duté katodě. Systém je průběžně upgradován. Ve spouštěcí konfi-guraci měl následující technické parametry: mezní tlak p0: 1x10-3 Pa, pracovní tlak pw: 0.1 – 100 Pa, maximální napětí na zdroji: Um: 600 V, maximální výbojový proud: Im: 5 A, příčný rozměr substrátu lm: až 20 cm, maximální depoziční rychlost dosažená pro TiO2 vrstvy rm: 20 μm/hod.
  Ekonomické parametryVyvinutý depoziční systém umožňuje vysokorychlostní depozici homogenních oxidových vrstev. Oproti dostupným komerčním magnetronovým systémům dosahuje v DC režimu až desetinásobnou depoziční rychlost.
  Název vlastníkaFyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha 8
  IČ vlastníka68378271
  Kat.výsl.dle nákl.A - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Využ. jiným subjektemP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Požad. na licenč. popl.Z - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vlastníkaCZ - Česká republika
  Klíč. slovahollow cathode discharge ; multi plasma-jet ; thin films ; PVD ; sputtering
  Vědní obor RIVBL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  CEPTF01000084 GA TA ČR - Technologická agentura České republiky
  Institucionální podporaFZU-D - RVO:68378271
  AnotaceFunkční vzorek představuje vysokorychlostní depoziční zařízení určené primárně pro nanášení homogenních oxidových vrstev. Systém využívá několik plazmatických trysek umístěných do jedné řady, které pracují na principu výboje v duté katodě. Vysoké depoziční rychlosti je dosahováno kombinací nereaktivního rozprašování ve vnitřním prostoru duté katody a tepelnou evaporací materiálu z povrchu trysky.
  Překlad anotaceHigh speed deposition system for homogenous sputtering of oxide thin films. The system uses several plasma-nozzles mounted in one line, which work on the principle of hollow cathode discharge. High speed of deposition process is achieved by combination of non-reactive sputtering inside the hollow cathode with thermal evaporation of hollow cathode material.
  PracovištěFyzikální ústav
  KontaktEva Pulcmanová, pulcman@fzu.cz, Tel.: 220 318 579 ; Kristina Potocká, potocka@fzu.cz
  Rok sběru2017
Počet záznamů: 1