Počet záznamů: 1  

Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem

 1. 1.
  SYSNO ASEP0426014
  Druh ASEPL - Prototyp, funkční vzorek
  Zařazení RIVG - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
  Poddruh RIVFunkční vzorek
  NázevKatalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem
  Překlad názvuCo- Mn- Al catalyst modified with potassium for N2O removal
  Tvůrce(i) Kovanda, F. (CZ)
  Obalová, L. (CZ)
  Jirátová, Květa (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Karásková, K. (CZ)
  Rok vydání2013
  Int.kódvýsledek 1
  Technické parametrySmlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vodrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Ekonomické parametryCena katalyzátoru 210 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životního prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  Název vlastníkaÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  IČ vlastníka67985858
  Kat.výsl.dle nákl.C - Vyčerpaná část nákladů > 10 mil. Kč a <= 50 mil. Kč
  Využ. jiným subjektemA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Požad. na licenč. popl.A - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Číselná identifikace130/2002 Sb.
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vlastníkaCZ - Česká republika
  Klíč. slovamixed oxide catalysts ; layered double hydroxides ; nitrous oxide ; catalytic decomposition ; potassium promoter
  Vědní obor RIVCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  CEPTA01020336 GA TA ČR - Technologická agentura České republiky
  Institucionální podporaUCHP-M - RVO:67985858
  AnotaceFunkční vzorek nového katalyzátoru pro odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné vyrobený v rámci řešení projektu TA01020336 (TA ČR) v množství 100 kg. Katalyzátor má chemické složení 2 hm% K/Co4MnAlOx a byl vyroben originálním přesně definovaným postupem spočívajícím v kalcinaci podvojného vrstevnatého hydroxidu Co-Mn-Al, následné modifikaci draslíkem a tvarováním do tablet. Tento katalyzátor pracuje při nižší reakční teplotě a v přítomnosti O2 a H2O je aktivnější než doposud známé typy katalyzátoru pro rozklad N2O.
  Překlad anotaceFunctional sample (100 kg) of new catalyst for removal of N2O in off-gas from nitric acid production plants was prepared within the project no. TA01020336 (TACR). The catalyst with chemical composition of 2 wt.% K/Co4MnAlOx was prepared by original and strictly defined method consisting in calcination of the Co-Mn-Al layered double hydroxide, followed by its modification with potassium and pellets shaping. The prepared catalyst works at lower reaction temperature and is more active in the presence of O2 and H2O in comparison with currently known catalysts for N2O decomposition.
  PracovištěÚstav chemických procesů
  KontaktEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Rok sběru2014
Počet záznamů: 1