Počet záznamů: 1  

Softwarová implementace kompenzace jasových nehomogenit mikroskopických obrazů v ploše, využívající horní Lipschitzův obal

 1. 1.
  SYSNO ASEP0338930
  Druh ASEPL4 - Software
  Zařazení RIVR - Software
  NázevSoftwarová implementace kompenzace jasových nehomogenit mikroskopických obrazů v ploše, využívající horní Lipschitzův obal
  Překlad názvuSoftware Implementation of Compensation of Illumination Inhomogeneities of Microscopic Images, Using the Upper Lipschitz Cover
  Tvůrce(i) Michálek, Jan (FGU-C) RID
  Čapek, Martin (FGU-C) RID, ORCID
  Janáček, Jiří (FGU-C) RID, ORCID
  Kubínová, Lucie (FGU-C) RID, ORCID
  Rok vydání2009
  Int.kódPlaneBrightnessAdjusting
  Lokalizace výsledkuFyziologický ústav AVČR v. v. i.
  Technické parametryProgramovací jazyk C++, vývojové prostředí MS Visual Studio 2008
  Název vlastníkaFyziologický ústav AVČR v. v. i.
  IČ vlastníka67985823
  Využ. jiným subjektemP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Požad. na licenč. popl.Z - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vlastníkaCZ - Česká republika
  Klíč. slovaiIllumination inhomogeneities ; confocal microscope ; Lipschitz cover
  Vědní obor RIVJC - Počítačový hardware a software
  CEPGA102/08/0691 GA ČR - Grantová agentura ČR
  LC06063 GA MŠk - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  CEZAV0Z50110509 - FGU-C (2005-2011)
  AnotaceFluorescenční obrazy nasnímané konfokální laserovou rastrovací mikroskopií (CLSM) z různých hloubek biologického vzorku jsou často používány na 3D rekonstrukci biologického objemu.V ideálním případě, konfokální obrázek regionu odpovídající stejné koncentraci fluoreskujícího barviva ve vzorku by měl být mapován na stejné úrovně šedi. V praxi se bohužel ani ideálně homogenní vzorky, jako jsou kalibrační mřížky, nevyhnou ztmavnutí obrazu hran, jasovému zvýraznění centra atd. Účinky jsou ještě výraznější u obrazů reálných biologických vzorků. Naše řešení problému se opírá o odhad zisku prostorové proměnné, která modeluje nepříznivé účinky nerovnoměrného osvětlení a o opravu obrázku převrácením odhadu hodnoty zisku. Navrhovaný přístup využívá rychlou implementaci morfologické operace s názvem Lipschitzův horní obal. Odpovídající zásuvný programový modul byl implementován pro modulární balík software Ellipse
  Překlad anotaceSeries of stacks of fluorescent images captured by a confocal laser scanning microscope (CLSM) from different depths of a biological specimen are often used, e.g., to produce 3D representation of the underlying biological volume. Ideally, CLSM image regions corresponding to the same concentration of fluorescent dye in the specimen should be mapped to the same greyscale levels. In practice, unfortunately, even ideally homogeneous specimens like artificial calibration grids exhibit darkening of image edges, lightening of the centre etc. Our solution to the problem relies on estimating a spatially variable gain which models the adverse effects of uneven illumination, and correcting images by inverting the estimated gain. The proposed approach exploits fast implementation of a morphological operation called the upper Lipschitz cover. A corresponding plug-in module was implemented for the modular Ellipse software package
  PracovištěFyziologický ústav
  KontaktLucie Trajhanová, lucie.trajhanova@fgu.cas.cz, Tel.: 241 062 400
  Rok sběru2010
Počet záznamů: 1