Počet záznamů: 1  

Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3)

  1. 1. Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Ribarova, Zdenka - Vařeková, Jarmila
    Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).
    [Greek-Old Church Slavonic Index - Index verborumu graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).]
    Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Euroslavica, 2009. 64 s. ISBN 978-80-86420-33-2
    http://hdl.handle.net/11104/0179410