Počet záznamů: 1

Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3)

 1. 1.
  Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Ribarova, Zdenka - Vařeková, Jarmila
  Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).
  [Greek-Old Church Slavonic Index - Index verborumu graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Euroslavica, 2009. 64 s. ISBN 978-80-86420-33-2
  http://hdl.handle.net/11104/0179410