Počet záznamů: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0342719 - FLÚ 2011 CZ cze R - Recenze
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [FULDA, D.; TSCHOPP, S.S.: Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Auflärung bis zur Gegenwart. Berlin – New York 2002]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 102, č. 1 (2004), s. 138-140. ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: historiography * literature * interdisciplinarity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text je recenzí kompendia věnovaného vztahům historie a literatury, resp. historiografie a literární vědy. Na základě textů, obsažených v kompendiu resumuje, které směry se ukazují jako relevantní pro studium těchto vztahů jako relevantní a kde jsou naopak limity interdisciplinárního bádání.

  The Text is a review of the compendium devoted to the relations between history and literature. Based on the texts included in compendium it summarizes, which theoretical trends seem to be relevant for the research of these relations and, on the contrary, where and why the interdisciplinary approaches are limited.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185376
   
Počet záznamů: 1