Počet záznamů: 1  

Photosensitive in wide spectral region composites based on polyphenylenevinylene

 1. 1.
  0325396 - UMCH-V 2009 RIV UA eng J - Článek v odborném periodiku
  Syromyatnikov, V. - Pomaz, I. - Verbitsky, A. - Vertsimakha, Ya. - Nešpůrek, Stanislav - Pochekaylov, Sergey
  Photosensitive in wide spectral region composites based on polyphenylenevinylene.
  [Širokospektrální fotocitlivé kompozity založené na poly(fenylenvinylenu).]
  Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 1-7. ISSN 1605-6582
  GRANT EU: European Commission(XE) 35859 - BIMORE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: composite * photovoltage * polymer * organic dye * film
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Optical and photovoltaic properties of polyphenylenevinylene derivative – poly[2-methoxy-5-(3,7-dimethyl-octyloxy)-1,4-phenylenevinylene] (MDMO-PPV) and its composites with high (40 %) concentration polymethine dyes (PD) – meso-Cl and hexaindoletricarbocyanine (HITC) films have been studied.

  Byly studovány optické a fotovoltaické vlastnosti poly(fenylenvinylenových) derivátů – poly[2-methoxy-5-(3,7-dimethyl-oktyloxy)-1,4-fenylenvinylenu] (MDMO-PPV) a jeho kompozitů s vysokou (40 %) koncentrací polymethinových barviv (PD) – meso-Cl a hexaindoletrikarbocyaninu (HITC).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172828