Počet záznamů: 1  

Nitroxide radical TEMPO reduces ozone-induced chemokine IL-8 production in lung epithelial cells

 1. 1. 0323281 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Castagna, R. - Davis, P.A. - Vasu, V.T. - Souček, Karel - Cross, C.E. - Greci, L. - Valacchi, G.
  Nitroxide radical TEMPO reduces ozone-induced chemokine IL-8 production in lung epithelial cells.
  [Nitrooxidový radikál TEMPO snižuje produkci chemokinu IL-8 po působení ozónu v plicních epiteliálních buňkách.]
  Toxicology in Vitro. Roč. 23, č. 3 (2009), s. 365-370. ISSN 0887-2333
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: interleukin-8 * ozone * lung epithelial cells
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.060, rok: 2009

  Exposure to high levels of ozone damages respiratory tract epithelial cells. This research evaluated the ability of TEMPO, a stable nitroxide free radical, to decrease ozone-mediated injury to a respiratory tract-derived cell line (A549 cells) by monitoring in this cell system the interleukine-8 (IL-8) production. TEMPO reduced ozone-induced IL-8 production in A549 cells. The study provides evidence that TEMPO reacts with O(3) and/or its cytotoxic products and may provide protections against O(3)-induced biotoxicities.

  Expozice epiteliálních buněk plic vysokými hladinami ozónu vede k jejich poškození. Prokázali jsme, že stabilní volný radikál nitrooxidu (TEMPO), snižuje negativní působení ozónu na buňky A549. TEMPO snižuje produkci IL-8 indukovanou ozónem. Tato studie prokázala ochranné působení tempo a jeho možný potenciál v ochraně před nežádoucími účinky ozónu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171286