Počet záznamů: 1  

Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens

 1. 1.
  0312364 - MBÚ 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusáčková, P. - Lebedová, J. - Kačer, P. - Kuzma, Marek - Brabec, Marek - Pelclová, D. - Fenclová, Z. - Navrátil, Tomáš
  Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens.
  [Leukotrieny a 8-isoprostan v kondenzátu vydechovaného vzduchu u bonchoprovokačního testu s pracovními alergeny.]
  Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. Roč. 78, 4-5 (2008), s. 281-292. ISSN 0952-3278
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: occupational allergens * leukotrienes * 8-isoprostane
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.366, rok: 2008

  Exhaled breath condensate (EBC) contains many substances, which could help in diagnosis of occupational asthma. The aim of the study is to monitor leukotrienes (LT) and 8-isoprostane from EBC in bronchoprovocation tests with allergens in 47 patients with suspected occupational asthma. Forty-one patients were tested negative. In negative bronchoprovocation tests, no significant differences (P<0.05) were seen between the five measurements during and after the test. In control measurements (without provocation), significant differences were found among four measurements done within 24 h for 8-isoprostane (P=0.0138). The relationship between the log transformed ratios of the EBC parameters and FEV1 was never significant at the 5 level in control measurements, while in negative tests, statistical significance was recorded for LTB4 (P=0.0299) before and 5 h after the test. Six of 47 patients were tested positive

  Kondenzát vydechovaného vzduchu (KVV) obsahuje mnoho substancí, které mohou být využity při diagnóze profesionálního astmatu. Předmětem studie bylo monitorování leukotrienů (LT) a 8-isoprostanu v KVV během bonchoprovokačního testu s alergeny u 47 pacientů s podezřením na profesionální astma. 41 pacientů mělo test negativní. V případě negativního bronchoprovokačního testu nebyly zjištěny rozdíly (P méně než 0,05) mezi pěti měřeními během a po testu. V kontrolní skupině bylo u 8-isoprostanu zjištěny ve čtyřech měřeních během 24 hodin významné rozdíly (P = 0,0138). Závislost mezi logaritmicky transformovaným poměrem KVV parametrů a FEV1 nebylo nikdy významné na hladině 5 procent u kontrolní skupiny, zatímco u negativních testů byla nalezena statisticky významná korelace pro LTB4 (P = 0,0299) před a po 5 hod po testu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163445