Počet záznamů: 1  

Novel embedding resins for 3D-SEM

 1. SYS0551759
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20220320215009.5
  017
   
  $2 DOI
  100
   
  $a 20220117d m y slo 03 ba
  101
   
  $a eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Novel embedding resins for 3D-SEM $h T-841
  210
   
  $a Praha $c Thermo Fisher Scintific Brno, s. r. o. $d 2022
  215
   
  $a 22 s. $c P
  610
   
  $a novel embedding resins
  610
   
  $a 3D-SEM microscopy
  610
   
  $a higher e-beam resistance
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0103186 $a Šlouf $b Miroslav $p UMCH-V $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $4 070 $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0215605 $a Pavlova $b Ewa $p UMCH-V $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $y PL $4 070 $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0274238 $a Strachota $b Beata $p UMCH-V $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $y CZ $4 070 $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103176 $a Strachota $b Adam $p UMCH-V $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $4 070 $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*1105972 $a Nebesářová $b Jana $p BC-A $i PAU - Organismální a evoluční parazitologie $j Organismal and Evolutionary Parasitology $w Aquatic Parasitology $y CZ $4 070 $T Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0261814 $a Týč $b Jiří $p BC-A $i PAU - Molekulární parazitologie $j Molecular Parasitology $w Aquatic Parasitology $y CZ $4 070 $T Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0286053 $a Krzyžánek $b Vladislav $p UPT-D $i D1: Elektronová mikroskopie $j D1: Electron Microscopy $w Electron Microscopy $4 070 $T Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0323997 $a Skoupý $b Radim $p UPT-D $i D1: Elektronová mikroskopie $j D1: Electron Microscopy $w Electron Microscopy $4 070 $T Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Počet záznamů: 1