Počet záznamů: 1  

Internal structure of thermoresponsive physically crosslinked nanogel of poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]-block-poly[N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide], prominent 19F MRI tracer

 1. SYS0534443
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20210901101334.8
  014
   
  $a 85095877392 $2 SCOPUS
  014
   
  $a 33182714 $2 PUBMED
  014
   
  $a 000594374500001 $2 WOS
  017
   
  $a 10.3390/nano10112231 $2 DOI
  100
   
  $a 20201113d m y slo 03 ba
  101
   
  $a eng
  102
   
  $a CH
  200
  1-
  $a Internal structure of thermoresponsive physically crosslinked nanogel of poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]-block-poly[N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide], prominent 19F MRI tracer
  215
   
  $a 17 s.
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0445648 $1 011 $e 2079-4991 $1 200 1 $a Nanomaterials $v Roč. 10, č. 11 (2020), s. 1-17
  610
   
  $a fluorine-19
  610
   
  $a magnetic resonance imaging
  610
   
  $a self-assembly
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0361023 $4 070 $a Babuka $b David $p UMCH-V $o 1 SUPRAMOL $i Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy $j Supramolecular Systems and Self-association Processes $k SUPRAMOL $l SUPRAMOL $w Supramolecular systems and self-association processes $y CZ $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0350428 $4 070 $a Kolouchová $b Kristýna $p UMCH-V $o 1 SUPRAMOL $i Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy $j Supramolecular Systems and Self-association Processes $k SUPRAMOL $l SUPRAMOL $w Supramolecular systems and self-association processes $y CZ $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0353905 $4 070 $a Groborz $b Ondřej $p UMCH-V $o 1 SUPRAMOL $i Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy $j Supramolecular Systems and Self-association Processes $k SUPRAMOL $l SUPRAMOL $w Supramolecular systems and self-association processes $y CZ $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0282453 $4 070 $a Tosner $b Z. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0278609 $4 070 $a Zhigunov $b Alexander $p UMCH-V $o 4 STRUCTURE $i Struktura a dynamika makromolekul $j Structure and Dynamics of Macromolecules $k STRUCTURE $l STRUCTURE $w Structure and dynamics of macromolecules $y RU $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103194 $4 070 $a Štěpánek $b Petr $p UMCH-V $o 1 SUPRAMOL $i Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy $j Supramolecular Systems and Self-association Processes $k SUPRAMOL $l SUPRAMOL $w Supramolecular systems and self-association processes $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103041 $4 070 $a Hrubý $b Martin $p UMCH-V $o 1 SUPRAMOL $i Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy $j Supramolecular Systems and Self-association Processes $k SUPRAMOL $l SUPRAMOL $w Supramolecular systems and self-association processes $z K $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $9 RIV $u https://www.mdpi.com/2079-4991/10/11/2231
Počet záznamů: 1