Počet záznamů: 1  

FAI Musicologica Istropolitana 12: Paths of Musicology in Central Europe / Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa / Cesty hudobnej vedy v strednej Europe

  1. 1.
    Zapletal, M. Martyrdom and Moral Perfection: Zdeněk Nejedlý’s Conception of the Great Czech Composer. In: ZVARA, V., ZAGORSKI, M., eds. FAI Musicologica Istropolitana 12: Paths of Musicology in Central Europe / Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa / Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 69-90. ISBN 978-80-8127-084-0.
Počet záznamů: 1