Počet záznamů: 1

Sex chromosomes and sex determination pathway dynamics in plant and animal models

  1. 1.
    Janoušek, B.; Mráčková, M. Sex chromosomes and sex determination pathway dynamics in plant and animal models. Biological Journal of the Linnean Society 2010, roč. 100, č. 4, s. 737-752. ISSN 0024-4066.