Počet záznamů: 1

In-plane hole transport in polypyrrole-diamond interface

  1. 1.
    Čermák, J.; Rezek, B.; Hubík, P.; Mareš, J. J.; Kromka, A.; Fejfar, A. In-plane hole transport in polypyrrole-diamond interface. In Šafránková, J.; Pavlů, J. (ed.). WDS'09 Proceedings of Contributed Papers Part III - Physics Prague: Matfyzpress, 2009, s. 86-90. ISBN 978-80-7378-103-3. [Week of Doctoral Students 2009, Praha, 02.06.2009-05.06.2009, CZ].