Počet záznamů: 1

Effect of Non-Stationary Combustion Phases on Emission Factors of Selected Pollutants and PCDD/F from Domestic Combustion

  1. 1.
    Šyc, Michal; Horák, J.; Krpec, K.; Hopan, F.; Ocelka, T.; Stáňa, M. Effect of Non-Stationary Combustion Phases on Emission Factors of Selected Pollutants and PCDD/F from Domestic Combustion. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 2010, LVI, č. 2, s. 183-187. ISSN 1210-0471. Dostupný z: <http://transactions.fs.vsb.cz/2010-2/1798.pdf http://transactions.fs.vsb.cz/2010-2/1798.pdf>.