Počet záznamů: 1  

Effect of Non-Stationary Combustion Phases on Emission Factors of Selected Pollutants and PCDD/F from Domestic Combustion

  1. 1. Šyc, Michal, Horák, J., Krpec, K., Hopan, F., Ocelka, T., Stáňa, M. Effect of Non-Stationary Combustion Phases on Emission Factors of Selected Pollutants and PCDD/F from Domestic Combustion. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2010, LVI, č. 2, s. 183-187. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://transactions.fs.vsb.cz/2010-2/1798.pdf.