Počet záznamů: 1

Postoje k dopadům imigrace na společnost a sebereflexe tolerantnosti

  1. 1.
    Leontiyeva, Yana. Postoje k dopadům imigrace na společnost a sebereflexe tolerantnosti. In Leontiyeva, Y.; Vávra, M. (ed.). Postoje k imigrantům Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009, s. 97-112. ISBN 978-80-7330-173-6.