Počet záznamů: 1  

Evolution of the serum resistance-associated SRA gene in African trypanosomes

 1. 1. 0334919 - BC-A 2010 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Lai, D. H. - Wang, Q.P. - Lukeš, Julius - Lun, Z.R.
  Evolution of the serum resistance-associated SRA gene in African trypanosomes.
  [Evoluce genu asociovaného s sra u afrických trypanosom.]
  Chinese Science Bulletin. Roč. 54, č. 7 (2009), s. 1275-1278 ISSN 1001-6538
  Grant CEP: GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: SRA * SRAbc * evolution * African trypanosomes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.898, rok: 2009

  Serum resistence-associated (SRA) protein, a protein unique for Trypanosoma brucei rhodesiense, is responsible for resistance of this parasite to the lysis by normal human serum (NHS) and is a vital molecular marker to distinguish this species from other African trypanosomes. We cloned and sequenced the SRA basic copy (SRAbc) gene from T. b. rhodesiense and related species and found that this gene is confined to the subgenus Trypanozoon. The average 82% identity among the sequenced SRAbc genes indicated that they may have a common origin and are highly conserved. Since SRAbc coexists in the T rhodesiense genome with SRA, we propose that SRAbc might be the "donor VSG", which after duplication became inserted into the expression site by recombination. Under natural selection, SRAbc could reform into SRA following mosaic formation.

  Serum resistence-asociovaný (SRA) protein je jedinečná bílkovina pro Trypanosoma brucei rhodesiense a je odpovědná za rezistenci tohoto parazita k lýzi v normálním lidském séru (NHS) a je tudíž zásadním molekulárním markerem, který odlišuje tento druh od jiných afrických trypanosom. Zaklonovali a osekvenovali jsme bazální kopii SRA (SRAbc) genu z T rhodesiense a příbuzných druhů a zjistili jsme, že je výskyt tohoto genu omezen na podrod Trypanozoon. Průmerná identita 82% mezi jednotlivými SRAbc geny indikuje, že mají společný původ a že jsou vysoce konzervované. Jelikož SRAbc koexistuje v geonomu T rhodesiense s SRA genem, navrhujeme, že by SRAbc mohl být donorem VSG, který byl po svém zdvojení vložen do expresního místo prostřednictvím homologií rekombinace. V důsledku přírodní selekce pak byl SRAbc transformován mozaickou formací do SRA
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179528