Počet záznamů: 1  

Rozšíření a zpřesnění vibrodiagnostického systému pro výzkum kmitání rotujících součástí strojů

 1. 1. 0321998 - UT-L 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházka, Pavel - Vaněk, František - Pešek, Luděk - Cibulka, Jan - Vaněk, Petr
  Rozšíření a zpřesnění vibrodiagnostického systému pro výzkum kmitání rotujících součástí strojů.
  [An improvement of the vibrodiagnostic system for research of rotating machine parts vibration.]
  Dynamika strojů 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Pešek, L.), s. 97-106. ISBN 978-80-87012-16-1.
  [Dynamika strojů 2009. Praha (CZ), 03.02.2009-04.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vibration * turbine * blade
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace

  V práci jsou diskutovány metody frekvenční analýzy vibrací rotujících turbínových lopatek z časových diferenčních měření. Jsou navrženy postupy pro zvýšení přesnosti výpočtu amplitud a frekvencí vibrací lopatek. Metodami numerického a experimentálního modelování je řešena optimalizace rozmíéstění senzorů vícerkanálového systému. Je prezentována nová metoda pro měření axiální složky vibrací rototru.

  Methods of frequency analysis of rotating turbine blade vibration from tip-timing measurements are discussed. Procedures for increasing in accuracy of amplitude and frequency evaluations of blade vibration are suggested. Optimization of sensor positioning of a multi-channel vibrodiagnostic system has been solved by means of numerical and experimental modeling. A novel method for axial rotor displacements measurement is presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170379