Počet záznamů: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0364515 - FLÚ 2012 CZ cze R - Recenze
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [ŠTORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie – historie – teorie" konaného na FHS UK v Praze]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: historical anthopology * conditio humana
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text analyzuje soubor konceptuálních a případových studií z oblasti soudobé české historické antropologie, vyhodnocuje jejich postavení v soudobém českém kontextu, sleduje, jak se vyrovnávají s opozicí konstanta versus proměnná a jak obecně zakládají svou historicko-antropologickou argumentaci.

  The text analyses the collection of conceptual and case studies, representing contemporary Czech historical anthropology. It monitors their position in the contemporary Czech context, and observes how they reflect the key opposition of (anthropological) parameter and (historical) variable, and how their argumentation in general is based.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199983
   
Počet záznamů: 1