Počet záznamů: 1  

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

 1. 1.
  0446196 - ÚDU 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?).
  [A contribution on the vanished paintings in St Procopius church in Krupka from the reign of King John of Bohemia (?).]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: wall paintings * St. Prokopius church * Krupka * Czech Republic * early 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Na malbách v kostele v Krupce, dnes známých jen z fotografií a kreseb, zaujaly postavy sv. Václava a sv. Jiří, namalované v ostění triumfálního oblouku v podobě milites christiani. Za pravděpodobného donátora považuji Těmu II. z Koldic, dvořana krále Jana Lucemburského, který se s králem zúčastnil křížových výprav do Pruska ve 20. a 30. letech 14.století, snad tehdy byly malby realizované.

  The wall paintings in the church in Krupka we know from the old photographs and wash drawings. Interesting are the figures of St Wenceslas and St George depicting in the belt of the triumphal arch in the sense of milites christiani. The wall paintings were commissioned probably by a noble man Těma II. z Koldic, who was accompaned the King John of Luxembourg on the crusade to Nord East Europe between 2. to 3. decade of the 14th century; in this time were murals probably realized.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248181

   
   
Počet záznamů: 1