Počet záznamů: 1  

Měřící systém V-A charakteristik solárních článků

 1. 1.
  0434023 - FZÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán
  Měřící systém V-A charakteristik solárních článků.
  [Solar Cell I-V Curve Measurement System.]
  Interní kód: Vam-XIV/A/DFU2014 ; 2014
  Technické parametry: Vyvinutý adaptér Vam-XIV/A/DFU2014 ve spojení s řídící jednotkou DSPC umožňuje měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických (PV) článků a polovodičových přechodů s vysokým rozlišením proudu.
  Ekonomické parametry: Vyvinutý měřící adaptér významně automatizuje a zkracuje dobu měření jednotlivých testovaných vzorků. Náklady na výrobu celého adaptéru nepřesáhly částku 10 000 Kč.
  Grant CEP: GA MŠk LH12045
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: solar cell diagnostics * plasma * measuring system * thin film deposition processes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  V rámci řešení projektu grant LH12045 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme vyvinuli měřicí systém pro diagnostiku fotovoltaických článků a polovodičových vrstev. Vyvinutý systém plně automatizuje měření volt-ampérové charakteristiky testovaného článku v závislosti na osvětlení a teplotě, digitalizuje výstupní data a ukládá je do datového souboru.

  Within the project LH12045 of MSMT, we have developed measuring system for diagnostics of photovoltaic (PV) cells and semiconductor thin films. Developed system fully automatizes the measurement of VA characteristic of tested solar cell depending on illumination and temperature, digitalizes output data and store them in selected data file.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238166
   
Počet záznamů: 1