Počet záznamů: 1  

"Me Mirroslaus struxit. Me Zisska cremavit." Barokní pokus o rekonstrukci předhusitské stavební podoby kláštera v Sedlci

 1. 1. 0336462 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Foltýn, Dušan
  "Me Mirroslaus struxit. Me Zisska cremavit." Barokní pokus o rekonstrukci předhusitské stavební podoby kláštera v Sedlci.
  ["Me Mirroslaus struxit. Me Zisska cremavit." A Baroque Attempt to Restore the Pre-Hussite Architectural Look of the Monastery in Sedlec.]
  Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Praha: TF UK, 2009 - (Lomičková, R.), s. 441-453. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 10. ISBN 978-80-87258-22-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA404/05/2099; GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Sedlec * architecture
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor pojednání Dušan Foltýn se snaží podat popis rekonstrukce stavební podoby kláštera v Sedlci předtím než byl zničen a zpustošen husity.

  The author of the text attempts to describe the reconstruction of the architectural look of the Monastery in Sedlec before it was damaged by Hussites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180689