Počet záznamů: 1  

Surface and grain-boundary segregation studied by quantitative AES and XPS

 1. 1. 0329993 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hofmann, S. - Lejček, Pavel
  Surface and grain-boundary segregation studied by quantitative AES and XPS.
  [Segregace příměsí na hranicích zrn a volných površích studovaná kvantitativní AES a XPS.]
  International Journal of Materials Research. Roč. 100, č. 9 (2009), s. 1167-1172 ISSN 1862-5282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: interfacial segregation * AES * XPS * hermodynamic state functions
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.862, rok: 2009

  Applied surface and interface analysis methods such as Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy are particularly well suited to studying intergranular segregation. Advantages and disadvantages of different approaches are discussed.

  Aplikovaná analýza povrchů a rozhraní metodami, jako je spektroskopie Augerových elektronů či rentgenová spektroskopie fotoelektronů, jsou diskutovány v souvislosti se studiem segregace příměsí na rozhraních. Jsou diskutovány předchozí přednosti a nedostatky jednotlivých přístupů ke kvantitativní analýze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175875