Počet záznamů: 1  

Affine Moment Invariants of Color Images

 1. 1.
  0329114 - ÚTIA 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Suk, Tomáš - Flusser, Jan
  Affine Moment Invariants of Color Images.
  [Afinní momentové invarianty barevných obrazů.]
  Computer Analysis of Images and Patterns, Proceedings of the 13th International Conference CAIP 2009. Berlin: Springer, 2009 - (Jiang, X.; Petkov, N.), s. 334-341. Lecture Notes in Computer Science, 5702. ISBN 978-3-642-03766-5. ISSN 0302-9743.
  [Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 2009. Münster (DE), 02.09.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/1593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: affine moment invariants * color images * multichannel images
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/suk-affine moment invariants of color images.pdf

  A new type of affine moment invariants for color images is proposed in this paper. The traditional affine moment invariants can be computed on each color channel separately, yet when the channels are transformed together, by the same affine transform, additional invariants can be computed. They have low order and therefore high robustness to noise. The new invariants are compared with another set of invariants for color images using second powers of the image function. The basic properties of the new features are tested on real images in a numerical experiment.

  V příspěvku je navržen nový typ afinních momentových invariantů pro barevné obrazy. Klasické afinní momentové invarianty mohou být spočítány na každém barevném kanálu zvlášť, ale protože kanály jsou transformovány společně stejnou afinní transformací, mohou být spočítány další invarianty navíc. Mají nízký řád a proto vysokou robustnost vůči šumu. Nové invarianty jsou porovnány s jiným typem invariantů pro barevné obrazy, které využívají druhé mocniny obrazové funkce. Základní vlastnosti nových příznaků jsou testovány na skutečných obrázcích v numerickém experimentu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175234
   
Počet záznamů: 1