Počet záznamů: 1  

The Role of The TRPV1 Endogenous Agonist N-Oleoyldopamine in Modulation of Nociceptive Signaling at the Spinal Cord Level

 1. 1. 0328561 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Špicarová, Diana - Paleček, Jiří
  The Role of The TRPV1 Endogenous Agonist N-Oleoyldopamine in Modulation of Nociceptive Signaling at the Spinal Cord Level.
  [Úloha TRPV1 endogenního agonisty N-oleoyldopaminu v modulaci nociceptivní signalizace na míšní úrovni.]
  Journal of Neurophysiology. Roč. 102, č. 1 (2009), s. 234-243 ISSN 0022-3077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: pain * TRPV1 * spinal cord
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.483, rok: 2009

  OLDA application in acute spinal cord slices leads to significant increase of AMPA mediated mEPSC frequency in high concentration. After PKC activation or under pathological conditions only low concentration is needed. Presynaptic spinal cord TRPV1 receptors have a significant modulatory role in nociceptive signalling and may be activated by low concentrations of endogenous agonists like OLDA under pathological conditions

  Aplikace vysoke koncentarce OLDA na akutní míšní řezy vedla ke zvýšení AMPA miniaturních proudů. Po aktivaci PKLC nebo za patologických podmínek bylo k vyvolání podobné odpovědi potřeba pouze nízké koncentrace. Presynaptické míšní TRPV1 receptory hrají významnou úlohu v modulaci nociceptivní signalizace a mohou být aktivovány nízkými koncentracemi endogenních agonistů jako je OLDA za patologických podmínek
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174852