Počet záznamů: 1  

Multilayer composite membranes for gas separation based on crosslinked PTMSP gutter layer and partially crosslinked Matrimid R 5218 selective layer

 1. 1.
  0327467 - ÚMCH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Peter, Jakub - Peinemann, K. - V.
  Multilayer composite membranes for gas separation based on crosslinked PTMSP gutter layer and partially crosslinked Matrimid R 5218 selective layer.
  [Vícevrstvé kompozitní membrány pro separaci plynů na bázi zesíťované PTMSP „gutter“ vrstvy a selektivní vrstvy částečně zesíťovaného Matrimidu (R) 5218.]
  Journal of Membrane Science. Roč. 340, 1-2 (2009), s. 62-72. ISSN 0376-7388
  Grant ostatní:Marie Curie fellowship(XE) HPMT-CT-2001-00220
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: composite membrane * gas separation * PTMSP * Matrimid
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.203, rok: 2009

  New multilayer gas separation composite membranes based on the Matrimid (registered trademark) 5218 selective layer and crosslinked PTMSP gutter layer coated on PAN/PPS polymeric porous support were prepared. The composite membranes were prepared by hand dip-coating method in laboratory and some series were prepared also in a pilot scale device. All membranes were tested for gas transport properties.

  Byly připraveny nové vícevrstvé kompozitní membrány pro separace plynů na bázi selektivní vrstvy z Matrimidu (R) 5218 a zesíťované PTMSP „gutter“ vrstvy nanesené na PAN/PPS porézní polymerní podložce. Tyto membrány byly připraveny jednak metodou ručního nanášení v laboratoři, vybrané série membrán byly připraveny na poloprovozní nanášecí lince. Připravené membrány byly testovány na transportní vlastnosti plynů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005374
   
Počet záznamů: 1