Počet záznamů: 1  

Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám

 1. 1.
  0325571 - SLÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havlíková, Lubomíra
  Žena a potrat. K otázce přejímání římsko-byzantského práva a řecké terminologie ve slovanském prostředí.
  [Woman and abortion. To the question of receipt of the Roman-Byzantine law and the Greek terminology in the Slavonic milieu.]
  Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host - vydavatelství, 2009 - (Kulhánková, M.; Loudová, K.), s. 97-106. ISBN 978-80-7294-320-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Byzantine studies * Byzantine law * Slavonic law * history * philology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka analyzuje staroslověnskou terminologii o ženě, potratu apod., používanou v právních textech ze slovanského (moravského a bulharského) prostředí a konfrontuje ji s řeckou (byzantskou) terminologií v byzantských právních dokumentech.

  The author analyses the Old Church Slavonic terminology for a woman, an abortion and so on in the 9th century legal texts from the Slav (Moravian and Bulgarian) milieu and confronts it with Greek (Byzantine) terminology from the Byzantine legal documents.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172931
   
Počet záznamů: 1