Počet záznamů: 1  

Oligogalacturonate hydrolase with unique substrate preference from the pulp of parsley roots

 1. 1. 0323839 - UIACH-O 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Flodrová, Dana - Garajová, S. - Malovíková, A. - Mislovičová, D. - Omelková, J. - Stratilová, E.
  Oligogalacturonate hydrolase with unique substrate preference from the pulp of parsley roots.
  [Oligogalakturonát hydroláza s unikátní substrátovou preferencí izolovaná ze dřeně petržele.]
  Biologia. Roč. 64, č. 2 (2009), s. 228-234. ISSN 0006-3088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: exopolygalacturonase * oligogalacturonate hydrolase * Petroselium crispum
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  The main form of pectate hydrolases in the cell wall of parsley roots showed a unique substrate preference of a plant exopolygalacturonase because it clearly prefered the substrates with degree of polymerization about 10. This form was separated from the others, purified and characterized. The interaction with concavalin A indicated the glycosylation of enzyme. Substates were cleaved from the non-reducing end.

  Majoritní forma pektát hydroláz izolovaná z buněčných stěn kořene petržele vykazovala unikátní substrátovou preferenci mezi ostatními rostlinnými exopolygalakturonázami; tento enzym preferuje substráty s nižším stupněm polymerizace (cca DP 10). Tato forma byla separována od ostatních pektát hydroláz, purifikována a charakterizována. Interakce s concavalinem A indikovala možnou glykosylaci enzymu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171683