Počet záznamů: 1  

Slurry Impregnation of ZrO2 Extrudates: Controlled EggShell Distribution of MoO3, Hydrodesulfurization Activity, Promotion by Co

 1. 1. 0320656 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Slurry Impregnation of ZrO2 Extrudates: Controlled EggShell Distribution of MoO3, Hydrodesulfurization Activity, Promotion by Co.
  [Suspenzní impregnace extrudátů ZrO2: řízená distribuce MoO3 typu vaječná skořápka, hydrodesulfurizační aktivita, promotování Co.]
  Catalysis Letters. Roč. 127, 3-4 (2009), s. 368-376 ISSN 1011-372X
  Grant CEP: GA ČR GP104/06/P034; GA ČR GA104/06/0705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * eggshell Mo catalyst * MoO3/ZrO2
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.021, rok: 2009

  Catalysts with eggshell/uniform Mo concentration profiles were prepared by a reaction of ZrO2 and ZrO(OH)2 extrudates with an aqueous slurry of MoO3. CoCO3 was adsorbed onto MoO3/ZrO2 from its aqueous slurry. The ZrO2-supported catalysts were compared to their TiO2-supported and industrial reference Al2O3-supported counterparts in a model reaction of benzothiophene hydrodesulfurization.

  Katalyzátory s koncentračními profily Mo typů vaječná skořápka/uniformní byly připraveny reakcí extrudátů ZrO2 a ZrO(OH)2 s vodnou suspenzí MoO3. Byl adsorbován CoCO3 na MoO3/ZrO2 z vodné suspenze. Katalyzátory s nosičem ZrO2 byly porovnány se svými protějšky nanesenými na TiO2 a Al2O3 (průmyslový referenční katalyzátor) v modelové reakci benzothiofenové hydrodesulfurizace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169465