Počet záznamů: 1  

Chromosomal aberrations in environmentally exposed population in relation to metabolic and DNA repair genes polymorphisms

 1. 1.
  0087288 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Beskid, Olena - Binková, Blanka - Chvátalová, Irena - Lněničková, Zdena - Milcová, Alena - Solanský, I. - Tulupová, Elena - Bavorová, H. - Ocadlíková, D. - Farmer, P. B.
  Chromosomal aberrations in environmentally exposed population in relation to metabolic and DNA repair genes polymorphisms.
  [Chromosomové aberace u environmentálně exponované populace ve vztahu k polymorfismu metabolických a DNA reparačních génů.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 22-33. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00; GA MŽP SL/740/5/03; GA MŽP SL/5/160/05
  Grant ostatní:EU(GB) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: chromosomal aberrations * cytogenetic analysis * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007

  The effect of exposure to c-PAHs adsorbed onto respirable air particles (PM2.5) on chromosomal aberrations was studied in a group of policemen from Prague (N=53) and in controls (N=52) by conventional cytogenetic analysis and fluorescence in situ hybridization (FISH). As modifiers were analyzed urinary cotinine, vitamins A, E, C in plasma, folate, cholesterols, triglycerides and 15 metabolic genotypes.

  Byl studován vliv expozice k-PAU adsorbovaných na respirabilních vzduchových částicích (PM2.5) na chromosomové aberace u skupiny městských strážníků z Prahy (N=53) a u kontrolní skupiny (N=52) za použití konvenční cytogenetické analýzy a fluorescence in situ hybridizace (FISH). Jako další působící faktory byly sledovány: kotinin v moči, vitaminy A, E a C v plazmě, foláty, cholesteroly, triglyceridy a 15 metabolických genotypů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149183
   
Počet záznamů: 1