Počet záznamů: 1  

Repeated temperature logs from Czech, Slovenian and Portuguese borehole climate observatories

 1. 1.
  0085318 - GFÚ 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafanda, Jan - Rajver, D. - Correia, A. - Dědeček, Petr
  Repeated temperature logs from Czech, Slovenian and Portuguese borehole climate observatories.
  [Opakované teplotní karotáže vrtů v místech české, slovinské a portugalské stanice pro sledování klimatických změn v podpovrchových teplotách.]
  Climate of the Past. Roč. 3, č. 3 (2007), s. 453-462. ISSN 1814-9324
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300120603
  Grant ostatní:NATO(US) PDD(CP)-(EST.CLG 980 152)
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: borehole temperatures * temperature logs * borehole climate observatories
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 1.450, rok: 2007

  Two borehole climate observatories were established in Slovenia and Portugal within a joint Czech-Slovenian-Portuguese project in the years 2003-2005. Together with the older Czech observatory, which has been operating since 1994, they monitor air, soil and bedrock temperatures with the aim of studying air-ground coupling and the downward propagation of the surface temperature changes.

  V rámci společného česko-slovinsko-portugalského projektu řešeného v období 2003-2005 byly ve Slovinsku a Portugalsku vybudovány dvě stanice pro sledování klimatických změn v podpovrchových teplotách. Spolu s českou stanicí, která je v provozu od roku 1994, monitorují teploty vzduchu, půdy a skalního podloží s cílem studovat vazbu mezi vzduchem a půdou a šíření povrchových změn teploty do hloubky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147865
   
Počet záznamů: 1