Počet záznamů: 1  

Osvětlovací zařízení pro kultivaci řas na pevném médiu

 1. 1.
  0499632 - MBÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bišová, Kateřina - Zachleder, Vilém
  Osvětlovací zařízení pro kultivaci řas na pevném médiu.
  [Lighting panel for algae cultivation on agar.]
  Interní kód: G-MBÚ-2018-04 ; 2018
  Technické parametry: Světelný panel: 600 x 600 mm, výška panelu s podstavcem 8 cm
  Ekonomické parametry: Osvětlovací zařízení pro kultivaci řas umožňuje reprodukovatelnou kultivaci řas na pevném médiu. Osvětlení je homogenní a umožňuje rychlý nárůst řasových kultur na pevném médiu. Jednotlivé kultivační panely jsou stohovatelné a šetří tak prostor vyhrazený pro kultivaci na miskách.
  Grant CEP: GA MŠMT ED2.1.00/03.0110; GA MŠMT(CZ) LO1416
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: autotrophic cultivation * optimal illumination of culture * fast growth
  Obor OECD: Microbiology
  https://www.alga.cz/c-544-vysledky-vav.html

  Při kultivaci zelených řas je světlo jedním z klíčových limitujících faktorů. Při rutinní kultivaci a udržování kultur jsou řasové kultury pěstovány na pevném médiu na agarových plotnách. Stejně jsou udržovány i řasové kultury, které vznikly po mutagenezi, jako knihovna jednotlivých mutantů. V průběhu testování fenotypu mutantů je nezbytné kultivovat souběžně velké množství řasových kultur jak na pevném médiu, tak v malých objemech tekutého média v mikrotitračních destičkách. Tento způsob kultivace vyžaduje definované podmínky jako je rovnoměrný zdroj světla a stálá teplota a zároveň je potenciálně limitován prostorem pro kultivaci. Jednou z možností řešení je stohovat na sebe větší počet rovnoměrných zdrojů světla, které zároveň produkují jen minimální množství tepla. Ideálním řešením se proto jeví tenké LED panely, které splňují všechny tyto požadavky.

  Navržený systém umožňuje:
  1. Současnou kultivaci vysokého počtu agarových ploten
  2. Kultivaci řas v mikrotitračních destičkách
  3. Rychlý nárůst kultur
  4. Úsporu prostoru na kultivaci díky stohovatelnosti světelných panelů

  Light is one of the key limiting factors in green algae cultivation. During routine sub-culturing and culture maintenance, algal cultures are grown on solid media on agar plates. Similarly, algal cultures generated by mutagenesis are maintained as libraries of individual mutants. During the testing of the mutant phenotype, it is necessary to cultivate simultaneously a large number of algal cultures both on solid medium and in small volumes of liquid medium in microtiter plates. Such cultivation requires defined conditions such as an uniform light source and a constant temperature while being potentially space limited. One option is to stack a number of uniform light sources, which at the same time produce only a minimal amount of heat. The ideal solution are thin LED panels that meet all these requirements.

  The proposed system allows:
  1. The simultaneous cultivation of a high number of agar plates
  2. Cultivation of algae in microtiter plates
  3. Rapid growth of cultures
  4. Space saving due to stackability of light panels


  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291876

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.