Počet záznamů: 1  

K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině

 1. 1.
  0487919 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pergler, Jiří
  K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině.
  [On functions of verbal nouns in Old and Middle Czech.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 56-70. ISSN 1803-876X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: verbal noun * word formation * Old Czech * Middle Czech * action noun
  Obor OECD: Linguistics
  https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf

  Příspěvek se zabývá funkcemi verbálních substantiv ve staré a střední češtině, předmětem zkoumání jsou onomaziologické kategorie, které se zde u těchto substantiv uplatňují. Stejně jako v současné češtině je výrazně nejčastěji zastoupena kategorie jmen dějových, mezi další frekventované kategorie patří jména výsledků, prostředků, vlastností a míst. Článek dále ukazuje, že zjištěná distribuce kategorií (včetně míry jejich paradigmatičnosti) není náhodná, nýbrž odpovídá obecným vztahům mezi uvedenými kategoriemi.

  The paper deals with the functions of verbal nouns in Old and Middle Czech, analyzing the onomasiological categories that are employed with these nouns. As in contemporary Czech, action nouns represent by far the most frequent (paradigmatic) category, other frequently represented categories are nouns of results, means, qualities and places. The article shows that this arrangement of categories (including their paradigmaticity) is not accidental but corresponds to the general relations between these categories.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282563

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.